Overview for Articles

 • Conversion Therapy - Matthew Grech - Freedom of Speech!

  A message from our Senior Pastor Dr.Gordon-John Manche.

 • Fuq Din Il-Blata

  Minn qalbi nitlob, li l-imħabba tiegħek għal Ġesù Kristu u l-Kelma tiegħu iwassluk biex taqra dan il-ktejjeb u bit-talb tqis il-kontenut tiegħu fid-dawl tal-Bibbja Mqaddsa - Il-Kelma Eterna t’Alla li ma tinbidel qatt!

  Dan l-artiklu huwa miktub bl-imħabba, mingħajr ma jikkomprometti l-verità, li għal Alla hija qaddisa!

  J’Alla l-Verità u l-Imħabba t’Alla li jinsabu f’dan il-ktejjeb ibierkuk u jqanqluk sabiex timxi mixja eqreb ma’ Ġesù li nsibu fil-Bibbja, u jwassluk sabiex tibda tħobb il-Kelma Tiegħu aktar minn qatt qabel!

 • Upon This Rock

  I pray from my heart, that your love for Jesus Christ and His Word will drive you to read this letter and prayerfully consider its content in light of The Holy Bible – The Eternal unchangeable Word of God.

  This letter is written with love without having the truth that is holy to God, compromised!

  May the Truth and Love of God found in this letter bless you and challenge you to walk a closer walk with the Jesus of The Bible and drive you to love His Word more than ever!

 • Ħbieb mill-Knisja Kattolika ta' Ruma, taħsbu li għandkom temmnu lil dak li jissejaħ l-Ewwel Papa?

  Intervista ma l-Appostlu Pietru meħuda mill-Kelma t'Alla

  Miktuba bl-Ingliż minn Mike Gendron
  Maqluba Għal Malti minn Mario Debono

 • Il-Qawwa tal-Kommittment

  Donnu, qisu, li ħafna għadhom ma ntebħux il-għala dawn jibqgħu jaqgħu u jfallu fil-mixja tagħhom u t-talb tagħhom jidher qisu ma jinstemax jew ma jiġix maqlugħ...

 • Il-Mejda Tal-Mulej/Tqarbin

  It-tagħlim tat-tqarbin jew kif insibuha fil-Bibbja, il-Mejda tal-Mulej huwa wieħed mit-tagħlim bażiku u anke fundementali li jissemma fil-Bibbja kollha; kemm fit-testment il-Qadim kif ukoll fit-Testment il-Ġdid.

  F'Malta dan insibuħ bħala "Il-Mejda ta' l-appostli", jew ukoll "L-Ikla ta' l-Għid".

  Xi wħud issejjħula ukoll, "L-Ewkaristija"