Overview for Articles

 • Il-Għala Ġesu?

  Minn daqs tant nies u ismijiet fl-istorja tal-bniedem, il-għala Ġesu?

  Il-Mulej, fil-grazzja li wera miegħi, tagħni l-opportunita li nivjaġġa madwar id-dinja nxandar il-bxara t-tajba ta' l-evanġelju ma għeluf ta' nies.

 • Talba biex tigi salvat!

  Għażiż Missier Etern, jiena niġi għandek għax jiena midneb. Illum nagħraf li ma nistax insalva lili nnifsi. Neħtieġ Salvatur personali. Ġesu' Iben Alla l-ħaj, nitolbok issalvani issa stess u taħfirli id-dnubiet kollha tiegħi, tal-passat, tal-present u tal-futur. Irrid nitwieled mill-ġdid. Irrid nesperjenza dik il-Ħajja ġdida li Inti biss għandek is-seta tagħtini. Inti wiegħed permezz tal-Kelma Mqaddsa tiegħek li jekk jiena nemmen f'qalbi u nistqarr b'fommi li Ġesu' Hu Sidi, il-Mulej u s-Salvatur tiegħi jiena nsalva żgur, mhux forsi.

 • ST. PAUL'S SHIPWRECK FOUND?

  Did Saint Paul's wreckage really rtake place in what is now called Saint Paul's Bay?

 • The Reality of Spiritual Warfare in the Home by Dr. Robert H. Carpenter

  Numerous born-again Christians have little or no knowledge of the spiritual warfare that takes place all around us.

 • XARABANK... Fortune Tellers & Mediums!!!

  Between October and November 2007 the well know TVM program Xarabank have aired two well done programs about the occult. Some good things came out from it but still there were many things that were left unanswered and unclear!