Tagħliem Bibliku mil-Kelma t'Alla

Category: Sermons - Tags: Korla, Tqarbin, Ġesu, Kristu