Overview for baptism

 • MAGĦMUDIJA TA' L-ILMA!

  Meta naqraw l-Iskrittura, nindunaw li jissemmew diversi tipi ta' magħmudiji (Lhud 6:1-2).

  Millinqas naraw tlieta (3) ta' importanza kbira għal fidi Kristjana;

  1. Il-Magħmudija fi Kristu jew fil-Ġisem ta' Kristu (1 Korintin 12:12-20, Galatin 3:26-28).

  2. Il-Magħmudija ta' l-Ispirtu s-Santu,(Atti 1:4-5 eċċ) u

  3. Il-Magħmudija ta' l-Ilma (Ġwanni 4:1-2, Atti 2:41 eċċ).