Overview for bibbja

  • L-Importanza tal-Bibbja

    "Jekk is-sisien jinqalbu, il-bniedem ġust x'jista' jagħmel?" Salm 11:3.

    L-għan tal-Mulej Alla huwa li aħna nsiru tassew nafuħ b'mod personali fil-ħajja tagħna. Nistgħu nigħdu li lil Alla nistgħu nitgħallmu ħafna fuqu permezz tan-natura u l-ħolqien tiegħu, minn xi esperjenzi li nistgħu ngħaddu minnhom (Ara Rumani 1:20-23).