Overview for papa

  • Fuq Din Il-Blata

    Minn qalbi nitlob, li l-imħabba tiegħek għal Ġesù Kristu u l-Kelma tiegħu iwassluk biex taqra dan il-ktejjeb u bit-talb tqis il-kontenut tiegħu fid-dawl tal-Bibbja Mqaddsa - Il-Kelma Eterna t’Alla li ma tinbidel qatt!

    Dan l-artiklu huwa miktub bl-imħabba, mingħajr ma jikkomprometti l-verità, li għal Alla hija qaddisa!

    J’Alla l-Verità u l-Imħabba t’Alla li jinsabu f’dan il-ktejjeb ibierkuk u jqanqluk sabiex timxi mixja eqreb ma’ Ġesù li nsibu fil-Bibbja, u jwassluk sabiex tibda tħobb il-Kelma Tiegħu aktar minn qatt qabel!